ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

Τα κρουστικά κύματα μεταφέρονται στη κεφαλή της συσκευής δια μέσω ενός εμβόλου που κινείται σ' έναν κύλινδρο υπό πίεση αέρα.


Όταν η κεφαλή βρίσκεται σε επαφή με την πάσχουσα περιοχή (π.χ. τένοντας, μυς, κτλ) τα παραγόμενα κύματα απορροφώνται από τους ιστούς με αποτέλεσμα τα φυσιολογικά, χημικά και μηχανικά αποτελέσματα της θεραπείας.

Η εφαρμογή των κρουστικών κυμάτων έχει σαν αποτέλεσμα:
  • μείωση του πόνου μέσω νευρικών διεργασιών στο επίπεδο του νωτιαίου μυελού (θεωρία πύλης - pain gate theory)
  • αγγειογέννεση
  • αυξηση αιμάτωσης / οξυγόνωσης
  • αύξηση ενδορφινών
  • αύξηση μεταβολισμού
  • επιτάχυνση διαδικασιών επούλωσης του τραυματισμένου ιστού
  • επιτάχυνση της απορρόφησης ασβεστωμάτων / αποτιτανώσεων
  • βελτίωση μηχανικών χαρακτηριστικών ουλώδη ιστού