ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ - ΚΡΟΥΣΤΙΚΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΣ (SHOCKWAVE THERAPY)


Τα κρουστικά κύματα αποτελούν μια νέα πετυχημένη προσέγγιση στην θεραπεία χρόνιων μυοσκελετικών παθήσεων ιδιαίτερα εκείνων που δεν ανταποκρίνονται στις κλασικές θεραπευτικές μεθόδους.

Η χρήση των εξωσωματικά παραγόμενων κρουστικών κυμάτων κερδίζει αναγνώριση ανάμεσα στους φυσιοθεραπευτές και ορθοπεδικούς λόγω των καλών κλινικών αποτελεσμάτων αλλά και του μεγάλου αριθμού ενθαρυντικών μελετών.

Ο χρόνος της κάθε συνεδρίας εφαρμογής κρουστικών κυμάτων, αλλά και ο συνολικός αριθμός των απαιτούμενων συνεδριών είναι μικρός, δίνοντας ένα ακόμα συγκριτικό πλεονέκτημα στο συγκεκριμένο φυσικό μέσο.______________________________________________________________________
______________________________________________________________________