ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Όπως προαναφέραμε ο χρόνος κάθε συνεδρίας εφαρμογής κρουστικών κυμάτων, αλλά και ο συνολικός αριθμός των απαιτούμενων συνεδριών είναι μικρός, δίνοντας ένα ακόμα συγκριτικό πλεονέκτημα στο συγκεκριμένο φυσικό μέσο.


Πιό συγκεκριμένα:

  • Συνολικός χρόνος επίσκεψης / συνεδρίας: Εξαρτάται από το στάδιο και τη φύση της πάθησης αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις δεν ξεπερνά τα 10 λεπτά.
  • Συχνότητα επισκέψεων / συνεδριών: Ευρήματα μελετών δείχνουν ότι η απαιτούμενη συχνότητα συνεδριών για πλήρη ευεργετικά αποτελέσματα δεν χρειάζετε να ξεπερνά τις 2 φορές την εβδομάδα. Κάποιες φορές την πρώτη εβδομάδα εφαρμογής του υπερήχου ακολουθούμε πρόγραμμα 3 επισκέψεων.
  • Συνολικός αριθμός επισκέψεων: Κατά μέσο όρο χρειάζονται 6 με 10 επισκέψεις για ένα καλό αποτέλεσμα.
Η θεραπεία των κρουστικών κυμάτων μπορεί να ακολουθηθεί αυτόνομα ή να συνδυαστεί επικουρικά με κλασικές συμβατικές θεραπευτικές μεθόδους.

Σχετικά με την θεραπεία καλό θα ήταν να επισημάνουμε ότι η επικρατούσα άποψη ότι η εφαρμογή κρουστικών κυμάτων είναι εξαιρετικά επίπονη δεν ευσταθεί. Κατά την πολυετή μας πείρα δεν έχουμε ποτέ δεχθεί παράπονα από ασθενείς μας ή αίτημα διακοπής κάποιας συνεδρίας. Στην πραγματικότητα τα κρουστικά κύματα προκαλούν αρχικά ένα άβολο αίσθημα αλλά σε καμμία περίπτωση ανυπόφορο πόνο. Η αρχική αυτή αίσθηση υποχωρεί στα πρώτα 30-40 δευτερόλεπτα της εφαρμογής, οπότε και η θεραπεία αρχίζει να ενεργεί.

____________________________________________________________________________________________